SponzoriKontakt

Názov organizácie: Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín
Sídlo: Pod Sokolice 35, 911 01 Trenčín
             e-mail:  jiro.hudec@gmail.com
            
             Číslo účtu:  SK0475000000004017714948