Top

ŠK Dračia Légia 2012

ŠK Dračia Légia 2012

Dňa 18. júna 2023 sa na Váhu v Trenčíne uskutočnia preteky outriggerov so štartom a cieľom v areáli autocanpingu ATC - Ostrov, Trenčín.Pretekať sa bude na 600 m trati s jednou obrátkou.Lode a pádla zabezpečuje usporiadateľ. PRIHLÁŠKA ...

Čas nezastavíme. Ubehol už rok čo nás všetkých zasiahla smutná správa, že nás opustil náš kamarát, "dračák" a propagátor dračích lodí Michal Konvalina. Michala, ktorý bol drakom telom i dušou sme si spoločne pripomenuli ako inak pretekom na malých dračích lodiach v Brne na rieke...

20.4.2012 sa začala písať história Športového klubu Dračia Légia 2012 Trenčín. Klub prešiel mnohými vývojovými zmenami, zložitými situáciami a každá zvládnutá prekážka ho posilnila a upevnila jeho postavenie na športovom poli. Za 10 rokov sa vystriedalo v klube mnoho členov - nadšencov - športovcov, z...

Najdlhší na svete. I tento prívlastok má "Diabolský kruh" pretek s dĺžkou 66,6km, ktorý už tradične organizuje maďarský klub dračích lodí Dunai Sárkányok Vác, vždy 23. októbra. ...

Na pravidelných tréningoch urobíme priemerne 8km. Dnešný tréning bol výnimočný. Náš plán bol 30km. Prečo taká zmena? Dôvodom je plánovaná účasť na najdlhšom preteku na svete, ktorý pravidelne organizuje maďarský klub dračích lodí Dunai Sárkányok Vác na trati dlhej 66,6km. Po úvodných prípravách a vyvážení lode...

Dňa 19.júna 2021 sa uskutočnil už piaty, jubilejný ročník tradičného preteku na dlhú trať Trenčiansky Ypsilon. Prípravy boli náročné a neisté, keďže všetko záležalo od aktuálnej pandemickej situácie a opatrení. Obmedzenia možností tréningov a športových aktivít klubov v predchádzajúcich mesiacoch boli ďalšou brzdou v realizácii...